Toneel

Musicals worden (door de hoge kosten) zo lang mogelijk geprolongeerd. Bij toneelvoorstellingen ligt dat anders. Er zijn bij het gewone toneel maar een klein aantal producties die het meerdere jaren volhouden. Deze producties hebben een eigen pagina.

Het succes van een toneelvoorstelling hangt van een aantal factoren af, maar de laatste tijd lijkt de belangrijkste factor te zijn: de acteurs. Een toneelstuk doet het alleen goed als één of meerdere grote namen op het toneel staan. Voor ons in Nederland is dat wat moeilijk te volgen, want er zijn veel aspecten die de beroemdheid van een acteur bepalen. Gevolg van deze tendens is wel, dat veel voorstellingen slechts kort spelen, te kort om op deze website te worden genoemd. Een volledig overzicht van de alle toneelproducties staat op de website van de London Theatre Guide. Ze zijn daar ingedeeld naar genre: Comedy en Drama.

Voor een toneelvoorstelling is kennis van de Engelse taal belangrijker dan bij een musical. Als in een musical de tekst niet helemaal begrepen wordt, wordt dat vaak gecompenseerd door de muziek. Daardoor verloopt het verhaal wat trager en is er meer kans om de grote lijn te blijven volgen. Mocht dat toch niet lukken, dan is er altijd nog de muziek om de avond te redden.
Bij toneel ligt dat anders. Daar wordt zoveel meer tekst gebruikt, dat het veel moeilijker is de verhaallijn vast te houden.