Privacy

Disclaimer

Het is niet toegestaan (een deel van) deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van http://londeninfo.nl/. Deze website is onderdeel van City Info Online.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat.City Info Online sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website.

Alle informatie op deze website kan ieder moment zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd. City Info Online is niet verantwoordelijk voor de meningen van derden die op de site worden getoond.

Hyperlinks die leiden naar externe websites buiten het domein http://londeninfo.nl/ zijn geen eigendom van City Info Online. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van websites die niet door City Info Online worden onderhouden.

 

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein eenvoudig bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw comptuer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren.

 

Wijziging Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brangen in deze verklaring. Wij raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.