Westminster Abbey in Londen

De kerk Westminster Abbey in Londen

Westminster Abbey is de plaats waar de Britse koningen en koninginnen worden gekroond en begraven. Deze traditie werd in 1066 door Willem de Veroveraar ingesteld, maar de abdij werd al gesticht in 1050 na Christus.
Het huidige gebouw dateert voor het grootste deel uit de dertiende eeuw, de tijd van koning Henry III.

Koninklijke kapellen

Het mooiste van de kerk Westminster Abbey zijn de koninklijke kapellen. Daar bevinden zich de vele prachtige graftombes van leden van het Engelse vorstenhuis.

Vlak bij het koorhek zijn de graven van Sir Isaac Newton en Charles Darwin en in het zuidelijke dwarsschip ligt de Poets Corner waar veel Britse kunstenaars hun laatste rustplaats hebben gekregen.